Contact us
Tel:0757-87760988
Fax:0757-87725722
Address:No,11,Nan Feng Road,  
       Block 8,Xinan Sanshui,
       Foshan city. Guangdong.